deneme Analýza použitelnosti stránek - internet, intranet | IT Logica

Analýza použitelnosti webuAnalýza použitelnosti webu je nástroj sloužící odhalení nedostatků v rámci celého webu. Dobře použitelný web je ten, na kterém se člověku snadno podaří vykonat to, proč na něj přišel. Vykonání požadovaných činností by mělo být snadné a také bez chyb. Často se všechny tyto vlastnosti shrnují do fráze „nenuťte uživatele přemýšlet“.

Použitelnost webových stránek definuje snadnost jejich používání. Jestliže získáte návštěvnost a přitom se uživatel na webu ztrácí a neví co je jeho účelem. Nemůže najít navigaci a nevyzná se v obsahu nebo struktuře webu. Pak je slabým místem právě použitelnost stránek.

Použitelnost webuPoužitelnost stránek zasahuje téměř do všech oblastí souvisejících s webovými stránkami. Nároky na dobrou použitelnost musí plnit grafický design, informační architektura webu, struktura textů a obsah obecně. Použitelné stránky jsou také přizpůsobeny cílové skupině webu a jejím specifikům.

Chyby v použitelnosti webů tak mohou odradit velké množství uživatelů. Proto má tato oblast významný vliv na obchodní účinnost webu.

Požádejte o nezávaznou konzultaci

I s těmito společnostmi jsme řešili použitelnost webu:

euroline Okna MacekAstratex.czContitrade

 

Analýza použitelnosti stránek je vhodná v případech?

 • Může Vám ukázat základní chyby v použitelnosti, bez toho, aniž by byl nutné provést např. uživatelské testování.
 • Ukáže Vám strukturovaný přehled o celkové situaci stránek a řekne vám, kolik úsilí bude třeba věnovat na vylepšení jeho použitelnosti
 • Ověříme podrobně všechny podstatné části stránek

Analýza použitelnosti webu identifikuje místa, na která je třeba se zaměřit a následně je rozvíjet a prověřovat pomocí dalších metod (např. A/B testování atd.).

Co získáte dobře použitelným webem?

 • Více konverzí – nejčastěji tedy zvýšení nákupů. Může to být ale i více registrací, přihlášení k odběru newsletterů i dalších cílů.
 • Méně chyb a tedy nespokojených uživatelů – prevence vede k vyšší celkové spokojenosti uživatelů webu.
 • Vyšší opakovaná návštěvnost – dobře použitelný web pozitivně působí na opakované návraty. To znamená zvýšení prodejů a vyšší loajalitu zákazníků.
 • Zvýšení důvěryhodnosti a firemní image – snadná orientace uživatelů vede k posílení jejich důvěry k provozovateli webu a tím i posílení jeho značky.

Jaké typy analýzy použitelnosti využíváme?

 • heuristické - analýza spočívá ve zhodnocení použitelnosti webu menší skupinou odborníků. Ti web nezávisle na sobě prochází a porovnávají s obecně uznávanými pravidly použitelnosti.
 • dle uživatelských scénářů - analýza opět spočívá ve zhodnocení použitelnosti  nezávislými odborníky. Jejich cílem ale je snažit se nalézt problémy při plnění typických uživatelských úloh.
 • uživatelské testování - sledovaný web používají běžní lidé. Provádějí na něm předem připravené úkoly, které jsou definovány ve scénáři testování. Uživatelé jsou sledování odborníky na použitelnost webu. Ti si zapisují jejich problémy a pokládají jim doplňující otázky a úkoly.
 • A/B testování - Pro účely A/B testování vytvoříme dvě varianty (i více) dané stránky, lišící se v jednom prvku stránky. Ty následně náhodně předkládáme skupině uživatelů. Jsme poté schopni vyhodnotit, která varianta vzhledu vede ke splnění cíle častěji a je tedy dobré ji na webu ponechat.

Máte web řešen formou Call to action?

Call to Action (výzva k akci) je marketingová metoda, kdy efektivním způsobem podbízíte  návštěvníkovi webu nástroj, který ho motivuje k zahájení konkrétní aktivity či akce. Příkladem Call to Action je kontaktní formulář na internetovách stránkách, výzva k nákupu, žádost o napsaní recenze a další.

Výzvy k akci mají velký vliv na míru plnění vašich cílů. Analýza použitelnosti vám tyto cíle pomůže naplnit!

Domluvte si nezávaznou konzultaci

Vyplňte nezávazně formulář. Poté Vás budeme kontaktovat a dohodneme si postup další spolupráce.


Přihlaste se k odběru novinek


Garantujeme 100% soukromí údajů. Váš e‑mail nebude poskytnut třetím stranám.

Více informací k odběru

Spojte se s námi

Nejrychleji nás můžete kontaktovat telefonicky: +420 513 034 961

Případně pošlete poptávku e-mailem. Sledujte naši agenturu z Brna i prostřednictvím sociálních sítí.

Další kontakty