Analýza návštěvnostiNedosahují čísla ve statistikách návštěvnosti Vašich očekávání nebo se Vám zdá, že draze získaní návštěvníci protečou Vaším webem bez získání patřičného množství objednávek? Proč na internetu nejste vidět nebo návštěvníci se ztrácí na Vašim webu? To podstatné odhalí analýza návštěvnosti.

Co získáte analýzou návštěvnosti?

Úspěch webu přináší pouze vybraná skupina návštěvníků. Analýza návštěvnosti webové stránky nebo internetového eshopu Vám odpoví na otázky: 

 • Kdo jsou a kdo by měli být návštěvníci Vašeho webu 
 • Odkud se na Váš web dostávají a odkud naopak nepřicházejí, ačkoli byste si to přáli 
 • Jak se na stránkách návštěvníci chovají, co je zajímá a odkud nejvíce odcházejí 
 • Jaké skupiny návštěvníků se na Vašem webu pohybují
 • Jak zvýšit míru konverzí stránky vzhledem k návštěvnosti
 • Který obor online marketingu je třeba posílit (SEO, PPC kampaně, sociální sítě)
Požádejte o nezávaznou konzultaci

Jak analýzu návštěvnosti provádíme?

 • První fáze - Měření dat
 • Druhá fáze - Vybrání vhodných metrik
 • Třetí fáze - Interpretace naměřených výsledků

Realizování analýzy návštěvnosti prvního fáze není věc technicky příliš náročná. Další dvě fáze však již předpokládají odborné znalosti hodnotitele. Nesprávná interpretace analýzy návštěvnosti vede k mylným závěrům. To má po té vliv na další kroky při plnění cílů.

Mimo základních metrik je možné sledovat ještě konverzní schopnosti webu. Tedy míru plnění cíů vzhledem k návštěvnosti. Pokud se jedná o stránky zabývající se prodejem zboží nebo služeb, pak lze také vyčíslit nejrůznější obchodní a finanční ukazatele.

Analýza uživatelských cest

Analýza uživatelských cest navazuje na základní analýzu návštěvnosti. Blíže se ale zaměřuje na přímé chování návštěvníků stránek. Analýza webu zodpoví:

 • kudy návštěvníci na web nejčastějí vstupují
 • které stránky webu jsou nejvíce navštěvované a jaká cesta k nim vede
 • jaký je typický pohyb (pořadí stránek) po webu
 • kudy návštěvníci web nejčastěji opuštějí

MYX autorizovaný konzultantPodklady pro analýzu uživatelských cest stránek jsou v jednodušší podobě dostupné ve většině měřících nástrojů. Pro kvalitnější analýzy ale musíme použít specializované nástroje. Patří mezi ně například ClickTracks nebo český mYx. IT Logica je autorizovaný konzultant mYx.

mYx analytika návštěvnosti

Analýza konverzních schopností posuzovaného webu

Analýzou konverzních schopností webu zkoumáme, jaký podíl návštěvníků vykonal konverzi (nákup, registrace apod.). Stejně tak jak se dostal až k závěrečnému vykonání konverze (odeslání formuláře či kliknutí na odkaz).

U elektronických obchodů se například jedná tradičně o průchod nákupním košíkem. Tyto kroky se vyznačují v konverzním trychtýři, který vychází z grafického znázornění počtu návštěvníků v jednotlivých krocích objednávky.

Cesta k cíli - konverzní cesta

Cílem analýzy konverzních schopností webu je zkoumání konverzního trychtýře a návrhy úprav s cílem minimalizovat počet lidí, kteří z trychtýře odejdou před konverzí.

Domluvte si nezávaznou konzultaci

Vyplňte nezávazně formulář. Poté Vás budeme kontaktovat a dohodneme si postup další spolupráce.


Přihlaste se k odběru novinek


Garantujeme 100% soukromí údajů. Váš e‑mail nebude poskytnut třetím stranám.

Více informací k odběru

Spojte se s námi

Nejrychleji nás můžete kontaktovat telefonicky: +420 513 034 961

Případně pošlete poptávku e-mailem. Sledujte naši agenturu z Brna i prostřednictvím sociálních sítí.

Další kontakty